Wij willen opkomen voor de belangen van de senioren op gebied van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. In eerste instantie op lokaal gebied, maar via provinciale vertegenwoordiging ook op landelijk niveau. Tevens willen wij ontmoetingsactiviteiten organiseren en ondersteuning bieden op gebied van belasting en hulpvragen. Met een maandelijkse nieuwsbrief brengen wij de leden op de hoogte van ontwikkelingen en voorzien we ze van praktische tips. Dit alles met de hulp van vele vrijwilligers.