Op de volgende link vind u informatie over rijbewijs keuring  voor 75 plusssers:

https://rijbewijskeuringsarts.nl/over-ons/regel-uw-rijbewijskeuring-in-5-stappen

Volgens dokter Robert Sadiek, rijbewijskeuringsarts,
komen veel mensen onvoorbereid op de keuring. Dat
leidt soms tot grote uitloop op het spreekuur. Dat
leidt tot klachten van andere keurlingen. Hij wil de
kwaliteit van keuringen verbeteren. Er zijn meer keuringen van ouderen wegens ‘onveilig rijgedrag’, maar
‘jongeren rijden roekelozer’.