Ouderen Adviseur

Onze KBO-afdeling beschikt over een Ouderen Adviseur (OA genoemd). Een OA is een vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager ondersteunt, bemiddelt, en vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op verschillende terreinen (inkomen, recht, zorg, mobiliteit, deelname aan/in de maatschappij).
Zij bieden een luisterend oor bij problemen van allerlei aard en doen dat zeer discreet.

Onze Ouderen Adviseur is:

Ouderen Adviseur worden, iets voor u?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Heilke Jacobs.