Belangrijk is dat u uiterlijk 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs begint met regelen.
U kunt contact opnemen met uw gemeente of een account aanmaken bij het CBR: www.cbr.nl
Uw HAP (huisartsenpost) kan u adviseren over de medische keuring.
Bij enkele zorgverzekeringen kunt u de kosten van de medische keuring tot een maximum bedrag declareren. Dit kunt u vinden in uw polisvoorwaarden.
Komt u er niet uit, belt u dan met onze servicelijn 06-81 12 89 01.