Belangenbehartiging

De provinciale en landelijke belangenbehartiging loopt via de Provincie Utrecht Bond.
Plaatselijk doen wij wat binnen onze mogelijkheden ligt, de leden kunnen ons daarbij helpen.
Zit u ergens mee, neem contact op met het bestuur.