Belastingservice KBO provincie Utrecht

Is dat iets voor u? Belastinginvulhulp [Houten Bunnik] worden.

Informatie voor de leden van KBO Houten Bunnik, zie onder Ledenservice

Trainingsinformatie voor de Belastinginvulhulp.

Presentaties training februari 2022, campagne IB2021:
Werkwijze Inloggen Machtigen, Belangrijkste wijzigingen, Partnerschap inleiding, bespreking partnerschap, Info: zit u ergens mee. PDF-uitdraai opgave-1, opgave-3 en antwoorden-opgave-3. Verder voor de campagne IB2021: Richtlijnen en Meegeefbrief (Word) en (PDF versie). [De Word versie geeft mogelijk een download – beveiligingsprobleem, probeer het e.e.a. zelf uit]

Vers van de pers [04/03-2022]:
In het aangifteprogramma zagen wij dit jaar iets nieuws, “Het box 3 vermogen verdelen”. Onze vraag toen: waarvoor nodig, tijdens de training was er geen antwoord, misschien hier op de site van de BD, zie: Vermogen verdelen bij inkomensafhankelijke regelingen in de belastingaangifte: Zie de BD-site en extra toelichting.

Hulpmiddelen op internet:

Formulieren en voorbeeldbrief op internet

Contact, telefoonnummers, vragen

De belastingtelefoon, vragen, o.a. aanvraag P-formulier, of uitstel: 0800 0543
Serviceteam nabestaanden, o.a. aanvragen F-formulier, of uitstel: 0800 2358 354
DigiD-helpdesk, o.a. voor het aanvragen van machtigingscode(s): 088 – 123 65 55

Heeft u vragen of opmerkingen over deze webpagina, of een andere, belastingtechnische, vraag, stuur dan een e-mail naar: Huba.Prov.Utr@gmail.com graag uw telefoonnummer vermelden.