Belastingservice KBO provincie Utrecht

Belastinginvulhulp worden, Is dat iets voor u? 

Zie onder Ledenservice Informatie voor de leden van plaatselijke afdelingen.

Voor onze belastinginvulhulp, zieTrainingsinformatie.

Presentaties training januari- en februari 2023, campagne IB2022:
 – Themadag 10-01-2023: Introductie HUBA, Inloggen voor iemand anders, werken met Machtiging.
Cursusdagen: februari 2023: Presentaties, Uitwerking opgave. <komt eind februari)

Presentaties training februari 2022, campagne IB2021:
Werkwijze Inloggen Machtigen, Belangrijkste wijzigingen, Partnerschap inleiding, bespreking partnerschap, Info: zit u ergens mee.

Iets nieuws per IB2021:
In het aangifteprogramma zagen wij dit jaar iets nieuws, “Het box 3 vermogen verdelen”. Onze vraag toen: waarvoor nodig, tijdens de training was er geen antwoord, misschien hier op de site van de BD, zie: Vermogen verdelen bij inkomensafhankelijke regelingen in de belastingaangifte: Zie de BD-site en extra toelichting.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2023

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023.
Download pagina belangrijkste wijzigingen belastingen 2023. 1,1 MB, 27 pagina’s.
In de klassikale training zal dit, dat wat ons betreft, nader toegelicht worden.

Onze Hulpmiddelen op internet:

Hulp Formulieren en voorbeeldbrief op internet

Telefoonnummers

De belastingtelefoon, vragen, o.a. aanvraag P-formulier, of uitstel: 0800 0543
Serviceteam nabestaanden, o.a. aanvragen F-formulier, of uitstel: 0800 2358 354
DigiD-helpdesk, o.a. voor het aanvragen van machtigingscode(s): 088 – 123 65 55

Heeft u vragen, contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze webpagina, of
een andere belastingtechnische vraag,
stuur dan een e-mail naar: Huba.Prov.Utr@gmail.com
graag uw telefoonnummer vermelden.