Informatie voor de Belastinginvulhulp

De Belastingservice voor de leden van de plaatselijke afdelingen van KBO wordt georganiseerd door de werkgroep belastingservice van de KBO Provincie Utrecht. De hier gegeven informatie vormt een “Gids” ten behoeve van onze belastingservicevrijwilligers. Dit omvat o.a.: richtlijnen, training en uw commitment, contactinformatie en vooral ook hulpmiddelen, formulieren op internet om onze leden zo goed mogelijk te helpen.

Richtlijnen

De campagne Inkomstenbelasting belastinginvulhulp wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de plaatselijke KBO afdelingen. Het betreft vrijwilligerswerk, maar het is niet vrijblijvend, en is gebonden aan onze Richtlijnen. De belastinginvulhulp dient de Eigenverklaring volledig ingevuld en ondertekend aan de provinciale coördinator te retourneren. Bij hulpverlening uit naam van de KBO is het gebruik van de Meegeefbrief verplicht.
Wilt u op de meegeefbrief de datum en tijd van de ontvangstbevestiging noteren.
Dit gegeven is een unieke identificatie van de door u, namens de Bond, verzorgde aangifte.
De Richtlijnen, Eigenverklaring en de Meegeefbrief worden per e-mail gedistribueerd.

Training

De belastinginvulhulp dient het hieronder geschetste trainingsprogramma zelf te doorlopen, en de kennis / ervaring op pijl te houden middels de geschetste – beschikbare hulpmiddelen:

  • Zelfstudie: om de kennis op peil te houden en te actualiseren wordt de belastinginvulhulp geacht (voor zover van toepassing) de trainingsmodulen en oefenopgaven op Kennisnetwerk te doorlopen.
  • Themadag, een onderling contact moment met tijd voor beschouwing van de belastingaangifte-, toeslagen  en werkwijze met machtiging.
  • Klassikale belastingtechnische training,  o.a. het doorlopen van oefenopgaves.
  • Het proces belastinginvulhulp – huisbezoek. Voor de nieuwe belastinginvulhulp en ook voor de wat minder ervarene: zie de presentaties: “HUBA huisbezoek, het proces” en  “Toeslagen het proces” en verder ook nog onze “AVG” regels. Deze presentaties zijn op verzoek beschikbaar.
  • De belastingdienst verschaft ons veel informatie op Kennisnetwerk. Hier vindt u alles wat u maar zou willen weten m.b.t. aangifte doen en toeslagen. Het is leerzaam om hier regelmatig het laatste nieuws en ook het forum te bekijken, naast uiteraard de trainings- en oefenomgeving.
  • Actuele zaken komen ter sprake in het Forum op kennisnetwerk. Hier vindt u een schat aan informatie uit de praktijk, en heeft u zelf iets te melden of toe te voegen: login met uw DigiD.
  • Blanco, met de Kennisnetwerk simulatiesoftware  kunt u oefenen of iets uitproberen.
  • Account Kennisnetwerk, voor volledige toeging moet u een account aanmaken, onder de eigen DigiD.

Contact, telefoonnummers, vragen

De belastingtelefoon, vragen, o.a. aanvraag P-formulier, of uitstel:  0800 0543
Serviceteam nabestaanden, o.a. aanvragen F-formulier, of uitstel:  0800 2358 354
DigiD-helpdesk,
o.a. voor het aanvragen van machtigingscode(s): 088 – 123 65 55

Let op, wanneer de overledene niet belastingplichtig is, bijvoorbeeld alleen AOW, dan moet men om het eventuele restant algemene heffingskorting uitbetaald te krijgen zelf het F-formulier aanvragen en op papier ingevuld terugsturen (alleen die pagina’s die nodig zijn).

Heeft u vragen of opmerkingen over deze webpagina, of een andere, belastingtechnische, vraag, stuur dan een e-mail naar:
Huba.Prov.Utr@gmail.com graag uw telefoonnummer vermelden.
of
Heeft u vragen over, planning van, de training neem contact op met de provinciaal coördinator :
Rita Cloosterman, graag uw telefoonnummer vermelden:  coord.rcloosterman@gmail.com