Cliëntondersteuning, gemeente, Wmo

Vrijwillige ouderenadvisering is een onafhankelijke vorm van cliëntondersteuning die de KBO als service aan de leden biedt. Het gaat vooral om het helder krijgen van de hulpvraag en om een overzicht te bieden van de mogelijkheden.

In sommige gevallen kan een ouderen adviseur ook meegaan naar een gesprek met een medewerker van het WMO loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.

Meer informatie