VOA: Vrijwilliger Ouderen Adviseur

Niet voor alle leden is duidelijk waar deze afkorting voor staat, daarom geven wij nog enige uitleg. De KBO-afdeling Houten kent naast de vrijwilliger bestuursleden ook Ouderen Adviseur(s).

Deze adviseur is een deskundige, die op verzoek van een lid, onder meer nadere informatie kan geven over tal van zaken, zoals informeren over de aanvraag van een persoonsgebonden budget, de maaltijdservice, seniorenhuisvesting, hulp bij administratie. Kortom, een OA is eigenlijk een vraagbaak voor leden en kan de weg wijzen naar instanties of zo nodig naar professionele hulpverlening.

De Ouderen Adviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpt om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden die er zijn om uw hulpvraag op te lossen, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente.

Meer informatie